Získejte 10% slevu na celý nákup! Vytvořte si účet, následně v registračním emailu obdržíte kupón.
MANUKA - Hojení ran

Hojení ran


Komplexní management

Manuka Med příznivě ovlivňuje hojení ran pro své antimikrobiální, protizánětlivé, antioxidační a imunomodulační vlastnosti. Podporuje účinnost imunitního systému, debridement a stimuluje regenerační procesy v ráně. Výzkumem bylo prokázáno, že med pocházející z Leptospermum scoparium, tzn. Manuka Med má výrazné antibakteriální účinky na velké množství bakteriálních kmenů a také dobře působí v kombinaci s antibiotiky.

Zobrazit více

Novozélandské produkty značky MANUKAMED® se používají v humánní a veterinární medicíně a lze je použít i k léčbě a prevenci lokálních infekcí i jako podpora pro multirezistentní patogeny.

Možnosti použití

 • diabetické vředy
 • tlakové vředy
 • bércové vředy
 • kožní trhliny
 • žilní vředy
 • popáleniny 1. a 2. stupně
 • kožní štěpy
 • chirurgické rány

Klinicky nejúčinnější řada produktů MANUKAMED® na rány napuštěná 100% Manuka Medem ze stromu Leptospermum scoparium z Nového Zélandu. Je vhodný pro všechny typy ran a popálenin a účinně pokrývá všechna stadia hojení ran, až po nejtěžší vysoce secernující nebo infikované a obtížně se hojící rány. Také je vhodný pro různé problémy pokožky jako akné, dermatitida a jiné.

Aktivní MANUKAMED® urychluje hojení, snižuje biofilm, snižuje pH rány (3,0-4,5), zvyšuje aktivitu plazminu, štěpí fibrinovou sraženinu, podporuje autolytický debridement a vlhké lůžko rány, stimuluje antibakteriální aktivitu, pohlcuje zápach, bez cytotoxicity.

Vysoký obsah cukru, nízké pH a nízký obsah vody v Manuka Medu vytvářejí nepříznivé prostředí pro růst bakterií. Od jiných druhů medu se Manuka Med liší díky výjimečné neperoxidové antimikrobiální aktivitě, ideální k hojení ran.
Je bez cytotoxicity, jak je tomu u obvazů se stříbrem.

Methylglyoxal - MGO je hlavní účinná látka s antibakteriálními a antivirálními vlastnostmi. Vzniká jako meziprodukt při metabolismu či kvašení sacharidů a mléčné kyseliny. Díky jeho přítomnosti v manukovém medu setrvávají účinky peroxidu vodíku i po štěpení, kdy se peroxid vytratí. Hlavní účinná látka Methylglyoxal v hodnotě MGO 560+ výrazně urychluje hojení ran.

Manukový med je přírodou vytvořený, neopakovatelný unikátní med se svými jedinečnými složkami, které se v běžném medu nenacházejí. Unikátní vlastnosti MANUKAMED®:

 • urychluje hojení
 • snižuje biofilm
 • snižuje pH rány
 • zvyšuje aktivitu plazminu
 • štěpí fibrinovou sraženinu
 • 100% bezpečný, bez cytotoxicity
 • vstřebává exsudát a zápach

Proč MANUKAMED® produkty?

 • Jsou bezpečné a nákladově efektivní
 • Urychlují hojení ran a popálenin
 • Působí antibakteriálně a protizánětlivě
 • Usnadňují autolýzu
 • Podporují granulaci a epitelizaci
 • Snižují zápach v ráně

Cenově dostupná péče o rány ve všech fázích hojení ran

 • Použitím obvazu ManukaMed mohou nemocnice a ústavy dlouhodobé péče dosáhnout významných úspor při dosažení lepších výsledků a zároveň snížit potřebu pro použití více produktů a snížit náklady na práci zdravotního personálu.
 • Kombinace manukového medu s naším patentovaným super absorpčním vláknem (SAF) umožňuje nákladově efektivní správu a management exsudátu, což umožnuje nosit obvaz až 7 dní v závislosti na úrovni přítomného exsudátu.
 • Jako jediný výrobce, který vlastní a řídí všechny aspekty našich patentovaných medových produktů, zajišťuje společnost DELTA MEDICAL svými produkty ManukaMed čistotu, účinnost a konzistenci potřebnou pro hojení nejsložitějších a nejtěžších typů chronických ran.

MANUKAMED® MGO 560+

 • MANUKAderm
 • MANUKAgel
 • MANUKApli
 • MANUKAtex
 • MANUKAhdLite
 • MANUKAhd
 • MANUKAspray
MANUKA - Produkty

Manukový med Manukový med obsahuje širokou škálu bioaktivních složek jako jsou:

 • Proteiny
 • Enzymy
 • Aminokyseliny
 • Minerály
 • Polyfenolové sloučeniny na rostlinné bázi
 • Mikroživiny, které podporují náš imunitní systém, tvorbu energie a mají klíčovou roli při růstu a vývoji našeho těla.

JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE PRO SNAHŠÍ HOJENÍ OTEVŘENÝCH RAN A MINIMALIZACI NÁKLADŮ A BOLESTI

 • Principem léčby našimi produkty je prvotní propouštění manukového medu do rány a následná absorpce škodlivin do našich (patentovaných) obvazů. Díky jejich supersavým vlastnostem je nutnost výměny obvazů značně snížena, čímž dochází nejen k minimalizaci nákladů na léčbu, ale především k menší nutnosti způsobovat pacientům bolest s převazováním.
 • Jednotlivé obvazy se kombinují v závislosti na typu rány a na vývoji uzdravování tkáně. Obecně platí na začátku používat MANUKApli v kombinaci se silně impregnovanými obvazy (MANUKAhd), aby se do rány dostalo co nejvíce účinné látky. Ve chvíli, kdy se začnou uvolňovat škodliviny a případně nekrotická tkáň, je třeba začít používat obvazy méně impregnované /MANUKAhd Lite/, které mají vyšší savost.
 • Velkou výhodou při ošetřování větších poranění je MANUKAtex, což je vlastně účinná látka (MANUKApli) zasíťovaná gázou. Při převazech se snadno přiloží na celou ránu a jako celek zase odstraní po několika dnech.

FAKTORY VPLÝVAJÍCÍ NA LÉČBU RANY

Faktory, které přímo ovlivňují bakterie a jsou toxické pro patogeny, zahrnují aktivitu peroxidu vodíku, osmolalitu, kyselost, non-peroxidové faktory a fenoly.

 • Vysoká osmolalita Manuka Medu je považována za cennou vlastnost omezující množení a proliferaci bakterií.
 • Rozsah pH Manuka Medu se pohybuje v rozmezí od 3,2 do 4,5 a tato nízká hodnota je důsledkem působení kyseliny glukonové. Kyselé prostředí je nepříznivé pro růst bakterií a inhibuje aktivitu mnoha mikroorganismů. Acidita medu snižuje aktivitu proteázy, zvyšuje činnost fibroblastů a uvolňuje kyslík z hemoglobinu v kapilárách.
 • Neutralizací kyseliny dusičné a oxidu siřičitého, které produkují kolonizující bakterie, odstraňuje med nepříjemný zápach.
 • Antioxidační aktivita medu je zajištěna přítomností různých sloučenin, jako jsou flavonoidy, fenolové kyseliny, kyselina askorbová, tokoferoly, kataláza, superoxiddismutáza, redukovaný glutathion, peptidy, aminokyseliny a selen. Nejdůležitějšími antioxidanty v medu jsou fenolické látky a kyselina gallová. Jejich obsah je vyšší v medech tmavé barvy.
 • Med svým složením nepůsobí pouze v ráně, ale je schopný ovlivňovat i imunitní systém. Stimuluje B a T lymfocyty, aktivuje fagocytózu neutrofilů. Stimuluje také monocyty na sekreci cytokinů, tumor nekrotizující faktory, interleukin-1 a interleukin-6, které aktivují imunitní odpověď na infekci. Při probíhajícím zánětu med zvyšuje produkci protilátek v průběhu primární a sekundární imunitní odpovědi proti antigenům.
 • Širokou škálu aktivit v procesu hojení má také oxid dusnatý obsažený v medu. Reguluje angiogenezi, urychluje syntézu kolagenu a reepitelizaci v konečné fázi hojení ran, má antibakteriální a antivirové účinky.
 • Studiemi provedenými v Německu, Rakousku, Austrálii a na Novém Zélandu byla prokázána účinnost medu vůči obávaným mikrobiálním kmenům MRSA, VRE, Escherichia colli, Pseudomonas aeruginosa a dalším. Omezením bakteriální infekce se snižuje biologická zátěž rány.
 • Tvorba biofilmu a jeho přítomnost v ranách je jedním z faktorů, který přispívá ke zhoršenému hojení. Tkáň všech nehojících se ran je kolonizována v průměru šesti bakteriálními druhy v jednom defektu. Bakteriální populace v rámci nehojících se ran jsou obvykle uspořádány do vysoce organizovaných biofilmů, které přítomné bakterie chrání proti antimikrobiální terapii.
 • Přítomnost medu pozitivně ovlivňuje keratinocyty, fibroblasty a odpovědi endoteliálních buněk, což urychluje reepitelizaci a uzavření rány. Jedním z hlavních antibakteriálních faktorů medu je defensin-1. Bylo prokázáno, že je přítomen v každém medu, ale jeho množství kolísá podle konkrétního květinového zdroje.

MANUKAMED® založený vědeckým pracovníkem Denisem Watsonem, byl vyvinut s vizí léčit pacienty na celém světě, kteří trpí chronickými ranami. Komplexní řada produktů na hojení ran s obsahem MGO až do výše 560+ / UHF 15+ /. Vynikající klinické výsledky, preference klinických lékařů spolu s neustálými inovacemi nás řadí mezi světovou špičku v KOMPLEXNÍM MANAŽMENTU HOJENÍ RAN. Zahrnuje hojení úrazových a pooperačních ran, bércových vředů, popálenin 2. a 3. stupně, diabetické nohy, dermatitid, dekubitů a dalších kožních problémů.

MANUKAMED® PRODUKTY - NEJVYŠŠÍ KVALITA

Produkty značky MANUKAMED® jsou na světovém trhu jediné přírodní medové produkty pro ošetření ran s patentovanými antibakteriálními vlastnostmi a antimikrobiální aktivitou, které přinášejí předvídatelné a konzistentní klinické výsledky.
Novozélandská společnost MANUKAMED® testuje každou dávku medu, aby se ujistila, že vám poskytujeme med s nejvyšší účinností lékařské kvality na světě. MANUKAMED® používá přísný patentovaný proces kontroly kvality, který se nazývá testování bioaktivní kvality (QBT). Tím je zajištěno, že je dodáván nejstabilnější a konzistentně účinný medový produkt.
Při sběru a výrobě našeho MANUKA medu se nepoužívají žádná GMO nebo ATB / antibiotika. DELTA MEDICAL je výhradním distributorem produktů MANUKAMED® společnosti ManukaMed Ltd. z Nového Zélandu.

Obsah účinné látky Methylglyoxal v našich produktech dosahuje bezkonkurenční měřitelné hodnoty MGO 560+ což se rovná hodnotě (UMF15+).
Společnost MANUKAMED® jako jediný světový výrobce medicínských produktů obsahujících Manuka Med garantuje stejný obsah Methylglyoxalu v každé šarži.

Anti-mikrobiotický MGO => 355mg/kg = Debridementný, Protizápalový, Neutralizujúci zápach, Imunostimulujúci.

NEJLEPŠÍ ÚČINKY, NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

Přesvědčivé klinické poznatky podporující použití manukového medu při hojení ran
Výzkum prokázal účinnost manukového medu na různé typy ran a účinnost manukového medu na hojení ran, což při hojení ran potvrzuje 17 nezávazných kontrolovaných studií, kterých se zúčastnilo celkem 1965 pacientů [1].
[1] P. Molan; International Journal of Lower Extremity Wounds, 5(1) 2006.

Pomáhá při autolytickém debridementu
Zvyšuje aktivitu plazminu tím, že inhibuje inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI), který štěpí fibrinovou sraženinu, uvolňuje hlen a nekrotickou tkáň připojenou k lůžku rány. Osmotickým působením vtahuje do rány lymfatickou tekutinu, která dále napomáhá uvolnění hlenu a nekrotické tkáně pro jejich snadné odstranění [2].
[2] Molan, Peter. The Debriding Action of Honey on Wounds. Poster presented at: New Zealand Conference of Primary Health Care Nurses, 2014.

Poskytuje antibakteriální účinek
Methylglyoxal (MGO) je sloucenina, která se nachází pouze v manukovém medu a je hnací silou antibakteriální aktivity. Aby byl manukový med považován za med lékařský, je vyžadována hodnota MGO +400 (400+mg/kg) [3].
[3] A. Seckam a R.Cooper, "Understanding how honey impacts on wounds: an update on recent research findings," Wounds International, vol. 4, no. 1, pp. 20-24, 2013

“Některé z výhod, které moji pacienti získávají při používání manukamed produktů patří snížení biofilmu, snížení bolesti, zkrácení doby hojení a snížení infekce; což jsou všechno výhody vynikajícího obvazu na rány.“
STEPHEN BERGQUIST, MD, CWSP
Jackson-Madison County Hospital
Jackson, Tennessee
Filter
Nastavit sestupně

7 položek

na stránce
 1. MANUKAderm na problémy s pokožkou

  609,00 Kč
 2. MANUKAgel na drobné popáleniny a rány

  560,00 Kč
 3. MANUKApli sterilní gel na rány

  845,00 Kč
 4. MANUKAtex 10x12,5

  2 790,00 Kč
  Není skladem
 5. MANUKAhd Lite 10x12,5

  4 490,00 Kč
 6. MANUKAhd 10x12,5

  4 850,00 Kč
  Není skladem
 7. MANUKAspray antibakteriální

  560,00 Kč
  Není skladem
Filter
Nastavit sestupně

7 položek

na stránce